"En aften i arkivet"

EVENT INFORMATION

«En aften i arkivet»

I forbindelse med Sarpsborgs 1000 års-jubileum ønsker IKA Østfold /Østfold interkommunale

arkivselskap å vise fram noen smakebiter av hva som finnes av historie i Sarpsborg kommunes arkiver

som blir bevart i vårt arkivdepot til evig tid.

Det vil bli trukket fram tre ulike historier

 Byutviklingens lange linjer

 Kongen kommer!

 Mødrehjemmet – der sarpingenes liv begynte

Det er Trond Svandal som skal ta oss i gjennom disse historiene. Han er en dyktig formidler av

historie, og vi tror at dette kan bli en hyggelig «aften i arkivet».

Tid og sted er Glenghuset, 1.november 2016, kl. 19 og varer ca. en time.

Arrangør er: IKA Østfold (Østfold interkommunale arkivselskap IKS), som er arkivdepot for Østfold

fylkeskommune og 17 kommuner i Østfold deriblant Sarpsborg kommune. Vi skal ta vare på arkivene

etter våre eiere til evig tid, så vi har etter hvert mye historie samlet under samme tak i eget bygg i

Skjeberg.

GRATIS, men dere må printe ut billetter


gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
aften
arkivet
ika
svandal
trond

Restrictions

Ingen aldersgrense

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke