Klas Max

Arrangementsinformasjon


Klas Max


Klas Max er ett band som ble startet i 1969, da under navnet The Peacemakers. Etter noen år byttet vi navn til Klas Max.

I denne tiden var Klas Max ett av de få bandene med egen blåserekke.

Bandet spilte stort sett over hele Østlandet både i Gudbrandsdalen og Oslo. 

Bandet holdt på til godt inn i 80 tallet med å spre god dansemusikk.

Etter noen år i ”dvale” bestemte noen av de eldre medlemmene å ta opp bandet igjen.

Medlemmene nå er:

Tor Langsholt keyboards.

Jan Widlund bass og vocal 

Kjell Widlund gitar og vokal

Tore Widlund trommer

Hans Georg Gunnarstorp trombone

Terje Antonsen sakser og vokal

Alle disse har vært med i en eller annen konstellasjon av Klas Max.

Videre er Roar Stenbakken med på trompet og Tore Holger Nilsen på gitar og vokal.

Bandet spiller nå dansbar musikk ifra 1970 og -80 årene.

De feiret 40 års-jubileum på Quality Hotell i Sarpsborg i 2016 og trakk fullt hus.

Der hadde de med seg bl.a. Dag Spantell og Stian Joneid så de kan også brukes til de fleste komp. oppgaver.gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
klas
max
klasmax
dansemusikk

Restriksjoner

Ingen aldersgrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke