REFORMASJONEN 1517-2017 - 1. kveld

Arrangementsinformasjon
Default file 1504637130


Arne Bugge Amundsen, teolog og kunsthistoriker, holder disse foredragene.

Foredrag 20. september kl. 19:00

gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
reformasjonen
luther
martinluther

Restriksjoner

Ingen aldersgrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke