Skjeberg Storband

Arrangementsinformasjon
Default file 1504203737

Bandet ble stiftet i 1977 av Kjell Olsen, tidligere leder i Sarpsborg Musikkråd, som et tilbud til musikanter som hadde "vokst ut av" skolekorpsene i Skjeberg-distriktet. Driftsformen ble lagt om fra korps til storband i begynnelsen av 1990-årene. Nåværende besetning er på 17-18 personer, og reportoaret spenner fra tradisjonell storband-swing via arrangementer av pop- og rockelåter til noen mer moderne eksperimenter.

Kom på Glenghuset 27. oktober og la deg gynge i drivende rytmer og fete akkorder !!!


gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
skjeberg
skjebergstorband
storband

Restriksjoner

Ingen aldersgrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke