Halden Storband

Arrangementsinformasjon

Tema for konserten blir Storbandjazzen møter tegnefilmens verden. De musikalske perlene fra Disney og Pixar i storband-drakt med Halden Storband, Margrete Gaulin Simensen (fra Halden) og Sindre Dybvikstrand (fra Sarpsborg). Musikalsk leder er Bjørn Ingvaldsen.

Det er syv sarpinger i bandet.

Halden Storbands historie
En vinterkveld i 1960 møttes en del lokale jazzinteresserte musikere i Berga selskapslokaler på toppen av Busterudkleva. Initiativtager Kjell Norman-Pedersen hadde luftet ideen om å starte storband for Frank Nygaard, daværende divisjonsmusiker og dansemusiker. Og med Frank som selvskreven musikalsk leder og Kjell som like selvskreven administrativ leder, var ”Frank Nygaards orkester” stiftet. Allerede 11. mars samme år ble første konsert avholdt i Arbeidersamfunnets sal. Og siden har det gått slag i slag gjennom 50 år. Hvor mange konserter og dansejobber det er blitt gjennom årene, kan vi bare gjette på. Bandets notearkiv er i hvert fall svært omfangsrikt og teller nærmere 750 arrangement, sirlig ordnet i egenproduserte pappmapper. En aldri så liten kulturskatt trygt bevart i et brannsikkert bomberom inneholder alt fra nyere arrangementer skrevet på 90-tallet tilbake til håndskrevne arrangementer gjort av både Frank Nygaard og Kjell Norman-Pedersen. Ikke minst Kjell stod for en betydelig produksjon av det som kan kalles storbandsmusikkens ”standarrepertoar”. Særlig Frank Sinatras mange slagere fra 60-tallet har vi et fyldig utvalg av, alle fra Kjells penn.

gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
halden
storband
haldenstorband
filmmusikk

Restriksjoner

Ingen aldersgrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke