"Saras stemme"

Arrangementsinformasjon

Livet er en reise i bevegelse, endring og utvikling. La deg bevege og berøre gjennom musikk og lest tekst. Via Saras stemme vil du få innblikk i en verden hvor fysisk sykdom utspiller seg, og hvor psykisk helse forsøkes ivaretatt.

Grete Fjellgaard vil gjennom skrevet tekst ta deg med inn i et lite univers av forandring. Et univers av et levd liv med mangt av hva det kan romme. Scenen er livet til et vanlig menneske, gjennom en vanlig hverdag i et vanlig familieliv med vanlige venner. Men dog så mye uvanlig. Publikum blir tatt med inn i en ellers så usynlig verden, og kanskje blir de utfordret på hvordan de vet det de vet? Og hva gjør det med Sara når dører lukkes? Åpnes det en ny? Hva skjer inne i Sara når livet forandrer seg?

Sang og musikk fremført av Vigdis Oliversen(vokalist) og Frederik Bjørnstad (piano, gitar, sang) forlenger budskapet der Saras stemme tar slutt. Tekstene i sangene er essensielle. Historiene står ikke alene uten sangene, og sangene får en helt egen betydning sammen med historiene.gleng
glenghuset
sarpsborg
østfold
sara
sarasstemme

Restriksjoner

Ingen aldersgrense

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke